Gymnasieskolor

Medverkande 2023

Många av Gästriklands teknikutbildningar är med på Teknikmässan. Du träffar elever som studerar och lärare som arbetar på gymnasieskolorna och får höra dem berätta om sina skolor och utbildningar.


Nedan hittar du information om Gymnasieskolor som deltog 2022.

Informationen uppdateras löpande för att vara aktuell för 2023.


 

Bessemerskolan

Teknikprogrammet på Bessemerskolan är för tjejer och killar som är intresserade av modern teknik, teknikutveckling, datorer och design.

Det är ett brett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Programmet ger dig möjlighet till en mängd yrkesval i Sverige eller internationellt. Vi erbjuder två inriktningar som båda ger den behörighet som krävs om du vill studera vid högskola eller universitet.

Våra inriktningar på teknikprogrammet:

Design och produktutveckling och Informations- och medieteknik

 

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram.

Programmet är ett samspel mellan modern teknik och traditionellt hantverk. Det passar dig som vill jobba med både teori och praktik, och erbjuder tre inriktningar: Svetsteknik, Driftsäkerhet- och underhållsteknik och Produkt-maskinteknik. De två sistnämnda läser du som lärlingsutbildning.

Vi arbetar i en fräsch miljö med modern utrustning och följer de nya Europasvetsnormerna. Vi har individuella studieplaner där du kan välja kurser efter intresse. En del av utbildningen är förlagd till företag, APL. På alla våra inriktningar kan du läsa in grundläggande behörighet

bessemerskolan.se

Göranssonska skolan

Göranssonska Skolan är ett 3-årigt industritekniskt gymnasium där elever har möjlighet att läsa ett utökat program.

Vår utbildning ger även goda förutsättningar att gå direkt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning. Skolan startades 2002 av Sandvik AB och Sandvikens kommun. Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med cirka 47 000 anställda över i 130 länder

Tillsammans har vi på skolan skapat en av Sveriges främsta tekniska gymnasieskolor som ska kunna tillgodose industrins växande behov av kompetenta tekniker och ingenjörer.

Samtliga elever erbjuds grundläggande behörighet till högskolan 2800 poäng. Genom valfriheten inom programmet kan elever även skaffa sig den särskilda behörigheten som krävs för teknisk utbildning på universitet och högskolor, sammanlagt 3400 poäng. I utbildningen varvas teori och praktik.

goranssonskaskolan.com

Polhemsskolan

Teknikprogrammet på Polhemsskolan lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Du får också behörighet till flera områden. Du får engagerade lärare som jobbar kollegialt för att Du ska få den bästa utbildningen. Vi erbjuder extra stöd i matematik, fysik och kemi. På teknikprogrammet har eleverna provvecka för att förberedas inför fortsatta studier.

Design och produktutveckling: Du får kunskaper och färdigheter om design och produktutveckling med fokus på hand – och datorstyrd design och konstruktion. Denna inriktning kan även kombineras med idrottsprofilen NIU samt LIU.

Informations– och medieteknik: Du får jobba med datorkommunikation, programmering, digitala medier, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik. Denna inriktning kan även kombineras med idrottsprofilen NIU samt LIU.

Samhällsbyggnad och miljö: Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är en viktig komponent för att bygga hållbara städer i framtiden. Denna riktning kan kombineras med idrottsprofilen NIU samt LIU.

Teknikvetenskap: Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg. Med denna inriktning kan du få fullständig naturvetenskaplig behörighet för högre studier.

polhem.gavle.se 

Realgymnasiet

Dator och kommunikationsteknik,
en inriktning inom El- och Energiprogrammet, är en utbildning där man lär sig mer om hur datorsystem och nätverk fungerar. Eleverna lär sig att bygga säkra nätverk, installera operativsystem, bygga upp och driva servrar men de får också goda kunskaper i programmering och webbsideutveckling.

Datorteknik, kommunikationsnät och samhällets digitala infrastruktur är centrala delar av utbildningen. Utbildningen erbjuder de diplomeringar och certifikat, kunskaper och färdigheter som efterfrågas på marknaden som t ex:

 • Cisco Certified Network Associate – CCNA
 • ITS – IT Specialist-certifikat inom Server- och Nätverkskonfiguration, t ex:
  Device Configuration and Management
  Networking
  Network Security
  Cybersecurity

Möten med personer som jobbar i IT-branschen är också en del av utbildningen. Dessa möten sker genom studiebesök och att branschföretag besöker skolan.

Genom APL blir utbildningen konkret och eleverna får en förståelse för verkligheten, samtidigt som de blir ännu bättre förberedda inför yrkeslivet efter gymnasieexamen. Sista året väljer man att fördjupa sig mot IT-Tekniker eller IT-Support.

realgymnasiet.se 

Teknikcollege

Svensk industri och annan tekniskt inriktade arbetsgivare behöver dig! Därför finns i Sverige något som heter Teknikcollege.

När du läser en gymnasieutbildning som är certifierad inom Teknikcollege vet du att din utbildning är kvalitetssäkrad för att matcha företagens framtida behov av kompetens. Du får inte bara en bred grund i kunskap utan också en stabil trygghet inför ditt framtida yrkesliv.

I Teknikcollege Gästrikland samverkar Gästriklands teknik- och industriföretag med kommunerna och skolorna för att kunna erbjuda just detta. För närvarande ingår Polhemsskolan och Yrkesgymnasiet i Gävle samt Göranssonska skolan och Bessemergymnasiet i Sandviken i vår samverkan.

teknikcollege.se

Yrkesgymnasiet

Vill du ha Sveriges hetaste jobb? Kan du tänka dig att arbeta med metall? Skulle du uppskatta att vara eftertraktad?

Då kanske det industritekniska programmet är något för dig. Svetsning innebär att man smälter metallstycken och sammanfogar dem. Svetslågan är ibland över 2 500 grader så det är klart att det är ett hett jobb.

Efter gymnasiet är du direkt anställningsbar som svetsare och eftersom det är brist på utbildade svetsare kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

 

Våra inriktningar på Industritekniska programmet:

 • Svetsteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Vi har lagt upp alla våra program som lärlingsprogram där mer än 50% av din skoltid kommer ske ute på en APL-plats. Utöver det kommer du även ha lektioner på skolan där du lär dig ditt yrke vilket tillsammans blir över 75% av din skoltid där du jobbar praktiskt med yrket. Mindre snack, mer verkstad helt enkelt!

Du behöver inte ha några förkunskaper innan du börjar hos oss.

yrkesgymnasiet.se

Vasaskolan

Naturvetenskapsprogrammet på Vasaskolan

Naturvetenskapsprogrammet på Vasaskolan är ett högskoleförberedande program för dig som vill ha en bred och allsidig grund för fortsatta högskolestudier. Programmet lägger grunden för fortsatta studier inom t.ex. naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsbyggande. På Vasaskolan har du två inriktningar och en internationell profil att välja på.

Naturvetenskapsinriktningen passar dig som vill utbilda dig till exempelvis läkare, veterinär, geolog eller arkitekt. Inriktningen ger dig behörighet till de flesta utbildningar inom universitet och högskola.

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle kombinerar det bästa av två populära program – här studerar du naturvetenskapliga ämnen men även geografi och fördjupning inom samhällsvetenskap. Inriktningen passar dig som är nyfiken på samhällsplanering och naturvetenskapens påverkan på samhället. Även detta program ger dig behörighet till många utbildningar inom universitet och högskola.

Den internationella profilen av naturvetenskapsinriktningen passar dig som vill få en helhetsbild av omvärlden. Här får du delta i samarbeten med skolor i andra länder och får genomföra fältstudier utomlands. Även en del av kursmomenten på Vasaskolan läses på engelska för att träna eleverna att använda engelska som arbetsspråk. De naturvetenskapliga ämnena samarbetar med kurserna i engelska för att trygga en god kvalitet i språkutvecklingen.

På Vasaskolans naturvetenskapliga program får du genom laborationer, fältstudier, studiebesök och övningar blanda teori och praktik. De genomgångar du tar del av på lektionerna testar du och dina klasskamrater i praktiken i våra laborationssalar för att bättre förstå de fenomen som du läser om.

Hösten 2023 öppnar portarna till Vasaskolans nya moderna naturvetarhus som inrymmer ett biologiskt museum, laborationssalar för fysik, kemi och biologi samt ett café och uppehållsrum för dig och dina kompisar att umgås och studera i.

Välkommen till Vasaskolans Naturvetenskapsprogram!

vasa.gavle.se 

NTI

Har du höga ambitioner och en vilja att lära dig mer med målet att studera vidare på högskola eller universitet? Då är detta skolan för dig! På skolan har du goda möjligheter att påverka undervisingen och skolan i stort. I vårt makerspace kan du ta din idé och utveckla den med hjälp av bland annat 3D-skrivare, VR, microdatorer, PCR-maskin och hydroponisk odling. Du kan även välja att certifiera dig i programmering, server-, nätverk- och säkerhetsteknik med Microsoft. Att certifiera sig är ett frivilligt och populärt komplement, då det kan hjälpa dig att sticka ut på arbetsmarknaden!

Vad ska du plugga på gymnasiet?