Lärarinfo

Se programmet för de olika dagarna HÄR!


 

13 MARS GYMNASIEDAGEN


Namnskyltar

När eleverna anländer Teknikmässan kommer elevernas namnskyltar att finnas utlagda på bord rakt in från Galaxens huvudentré. Borden är märkta med skolnamn och namnskyltarna är utlagda klassvis. Namnskyltarna är märkta med skola, klass, elevnamn samt tider och lokaler för de föreläsningar som eleven blivit tilldelad.

Garderob

I mässhallen Arkaden strax utanför Stora Björn har eleverna möjlighet att hänga av sig ytterkläder i en obemannad garderob.

Klasslistor
Klasslistor med elevernas tilldelade föreläsningar kommer att skickas ut till de lärare som anmält klasser. Utskrivna klasslistor kan även hämtas vid namnskyltsborden vid ankomst.

Lunch
Anmälda elever och lärare kommer att bjudas på lunch i Stora Björn kl.12.10-12.50.
Preliminär meny är Pastasallad med kyckling, bröd och ramlösa.14 MARS ÅK-8-DAGEN


Vid ankomst: Samling framför eller bakom Galaxen
Eleverna samlas klassvis vid skyltar märkta med respektive skolas namn. Detta kommer att ske framför Galaxen vid ankomst. Vi kommer att skicka ut information om var varje skola ska samlas när vi gjort klart fördelningen.

Klassvärdar visar vägen
Klassvärdar kommer att möta upp respektive klass utanför Galaxen och hjälpa klasserna att hitta till de olika salarna. Klassvärdarna överlämnar ”elevetiketter” och klasslistor till lärarna. Lärarna delar ut etiketter som eleverna sätter synligt framåt på sina tröjor. Etiketterna är märkta med klass, skola, samt tider och lokaler för de föreläsningar som klassen blivit tilldelad. Alla elever i en klass har blivit tilldelade samma föreläsningar, så klasserna håller ihop förutom under passet de besöker utställande företag i mässhallarna då eleverna får röra sig fritt. Klassernas tilldelade föreläsningar kommer att kunna laddas ner länger ner på denna sida.

Start i Stora Björn
Teknikmässan börjar med att alla hälsas välkomna inne i Stora Björn. Här sitter eleverna klassvis och lärarna ansvarar för ordningen i respektive klass. Efter starten i Stora Björn kommer eleverna att ha tre pass som växlar mellan företagsföreläsningar/företagsmässa.


TIILDELADE FÖRELÄSNINGAR FÖR ÅRSKURS 8
(kommer att läggas upp här nedan senast den 8 mars)


BORLÄNGE
SKOLA A
SKOLA B

FALUN
SKOLA X
SKOLA Y