Lärarinformation

Teknikmässan 2020 genomförs den 11 & 12 mars

11 mars 2020
kl. 09.30-14.30 Natur- och Teknikprogrammen i årskurs 2 på gymnasiet från hela Dalarna.

12 mars 2020 kl.08.30-11.30 Årskurs 8 i Borlänge
12 mars 2020 kl.12.30-15.30 Årskurs 8 i Falun

Under vecka 10 kommer skolorna att få klasslistor via mail där det står vilka företagsföreläsningar som respektive elev har blivit tilldelad.

Registrering vid ankomst
Vid ankomst till Teknikmässan ska *alla  elever samlas framför Galaxen vid respektive skolskylt. Här möter personal från Teknikmässan upp och ger namnskyltar till ansvariga lärare som delar ut dessa till eleverna klassvis. Gymnasieeleverna får klassiska namnskyltar med nål. Åk 8-eleverna får namnskyltar i form av klisteretiketter. På namnskyltarna finns program med tider, tilldelade föreläsningar och lokaler för de olika passen. När alla elever i en klass fått sina namnskyltar ska ansvarig lärare följa klassen in till lokalen Stora Björn där Teknikmässan startar. Överblivna namnskyltar måste lämnas tillbaka till infodisk/registreringsbord strax innanför huvudentrén på väg in mot Stora Björn. Bara elever med synlig namnskylt får komma in på Teknikmässan! Program för Teknikmässan finns HÄR!

När Teknikmässan är över kommer namnskyltarna från gymnasieleverna att samlas in vid utgången från Stora Björn. Årskurs 8-eleverna samlas efter Teknikmässan vid respektive skolskylt utanför Galaxen (samma plats som när eleverna kom) för att där möta upp sina lärare. Lärarna ansvarar för att klisteretiketterna samlas in och lämnas till Teknikmässans personal som håller i skolskylten.

*Soltorggymnasiet och Helixgymnasiet är ett undantag. Dessa klasser hämtar sina namnskyltar på bord innanför Galaxens huvudentré i anslutning till entrén till 2047 Science Center.