Utbildningar

Föreläsningar & mässutställning

Många av Gästriklands teknikutbildningar är med på Teknikmässan. Du träffar folk som studerar och arbetar på skolorna och höra dem berätta om sina skolor. Vissa av dem kommer att hålla föreläsningar.

Teknikcollege

Svensk industri och annan tekniskt inriktade arbetsgivare behöver dig! Därför finns i Sverige något som heter Teknikcollege.

När du läser en gymnasieutbildning som är certifierad inom Teknikcollege vet du att din utbildning är kvalitetssäkrad för att matcha företagens framtida behov av kompetens. Du får inte bara en bred grund i kunskap utan också en stabil trygghet inför ditt framtida yrkesliv.

I Teknikcollege Gästrikland samverkar Gästriklands teknik- och industriföretag med kommunerna och skolorna för att kunna erbjuda just detta. För närvarande ingår Polhemsskolan och Yrkesgymnasiet i Gävle samt Göranssonska skolan och Bessemergymnasiet i Sandviken i vår samverkan.

teknikcollege.se

Bessemerskolan

Teknikprogrammet på Bessemerskolan är för tjejer och killar som är intresserade av modern teknik, teknikutveckling, datorer och design. Det är ett brett program som kombinerar teoretiska studier med praktisk problemlösning. Programmet ger dig möjlighet till en mängd yrkesval i Sverige eller internationellt. Vi erbjuder två inriktningar som båda ger den behörighet som krävs om du vill studera vid högskola eller universitet.

Våra inriktningar på teknikprogrammet: Design och produktutveckling och Informations- och medieteknik

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram.

Programmet är ett samspel mellan modern teknik och traditionellt hantverk. Det passar dig som vill jobba med både teori och praktik, och erbjuder tre inriktningar: Svetsteknik, Driftsäkerhet- och underhållsteknik och Produkt-maskinteknik. De två sistnämnda läser du som lärlingsutbildning.

Vi arbetar i en fräsch miljö med modern utrustning och följer de nya Europasvetsnormerna. Vi har individuella studieplaner där du kan välja kurser efter intresse. En del av utbildningen är förlagd till företag, APL. På alla våra inriktningar kan du läsa in grundläggande behörighet

Göranssonska skolan

Göranssonska Skolan är ett 3-årigt industritekniskt gymnasium där elever har möjlighet att läsa ett utökat program. Vår utbildning ger även goda förutsättningar att gå direkt ut i arbetslivet efter avslutad utbildning. Skolan startades 2002 av Sandvik AB och Sandvikens kommun. Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med cirka 47 000 anställda över i 130 länder

Tillsammans har vi på skolan skapat en av Sveriges främsta tekniska gymnasieskolor som ska kunna tillgodose industrins växande behov av kompetenta tekniker och ingenjörer.

Samtliga elever erbjuds grundläggande behörighet till högskolan 2800 poäng. Genom valfriheten inom programmet kan elever även skaffa sig den särskilda behörigheten som krävs för teknisk utbildning på universitet och högskolor, sammanlagt 3400 poäng. I utbildningen varvas teori och praktik.

goranssonskaskolan.com

Polhemsskolan

Teknikprogrammet på Polhemsskolan lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får också behörighet till flera områden. Du får engagerade lärare som jobbar kollegialt för att Du ska få den bästa utbildningen. Vi erbjuder extra stöd i matematik, fysik och kemi. På teknikprogrammet har eleverna provvecka för att förberedas inför fortsatta studier.

Design och produktutveckling: Du får kunskaper och färdigheter om design och produktutveckling med fokus på hand – och datorstyrd design och konstruktion.

Informations – och medieteknik: Du får jobba med datorkommunikation, programmering, digitala medier, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik.

Samhällsbyggnad och miljö: Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi. Denna inriktning kan kombineras med idrottsprofil NIU samt LIU.

Teknikvetenskap: Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg. Med denna inriktning kan du få fullständig naturvetenskaplig behörighet för högre studier.

polhem.gavle.se

Yrkesgymnasiet

PROGRAMMET I KORTHET

Vill du ha Sveriges hetaste jobb? Kan du tänka dig att arbeta med metall? Skulle du uppskatta att vara eftertraktad? Då kanske en svetsutbildning är något för dig. Svetsning innebär att man smälter metallstycken och sammanfogar dem. Svetslågan är ibland över 2 500 grader så det är klart att det är ett hett jobb. Hett i dubbel bemärkelse då efterfrågan på svetsare är stor.

MEDELLÖN FÖR EN SVETSARE: 28 100 kr PER MÅNAD (SCB)

EFTER GYMNASIET Du är direkt anställningsbar som svetsare. Eftersom det är brist på utbildade svetsare har du mycket goda chanser att få arbete direkt efter gymnasiet.

MÖJLIGA YRKEN Svetsare är ett brett yrkesområde där du kan vara anställd inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Välj Svenska 2 och Svenska 3 i ditt individuella val samt utöka studieplanen med Engelska 6 (100 poäng) så får du grundläggande behörighet till högskolan.

DETTA ÖVAR DU OCKSÅ Social förmåga och entreprenörskap.

KÖRKORT Ett B-körkort ökar dina chanser till anställning. Därför erbjuder Yrkesgymnasiet varje elev ett startpaket för körkort.

yrkesgymnasiet.se

En hel massa företag kommer att vara med på Teknikmässan. Du kan träffa folk som jobbar på företagen och höra dem berätta om sitt jobb.